niedziela, 29 maja 2011

Strona główna

WQ przeznaczony dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej, przewidziany do realizowania na 7  lekcjach informatyki w II semestrze lub wcześniej, jeśli uczniowie zakończą pracę z programami Word i PowerPoint, a także poznają program Audacity lub inny umożliwiający nagrywanie i zapisywanie plików dźwiękowych.
 Czas realizacji może być wydłużony lub skrócony w zależności od możliwości grupy. Uczniowie za przygotowaną prezentację i wystąpienie publiczne oceniani są z dwóch przedmiotów; j. polskiego i informatyki.
 Autor. Katarzyna Leszczyńska